Scandinavian Medical Solutions A/S forbereder optagelse til handel på NASDAQ First North GM Denmark

21.9.2021 09:00:00 CEST | Scandinavian Medical Solutions A/S 

INTENTION TO FLOAT PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET COPENHAGEN  

Scandinavian Medical Solutions er en succesfuld handelsvirksomhed i Aalborg, der øger scanningskapaciteten globalt gennem specialiseret indkøb og videresalg af brugt billeddiagnostisk udstyr af høj kvalitet. 

Scandinavian Medical Solutions A/S (”Scandinavian Medical Solutions” eller ”Selskabet”) har på baggrund af stor erfaring og godt købmandskab leveret et proof-of-business med en unik løsning til facilitering af billeddiagnosticeringsudstyr af højeste kvalitet til hospitaler overalt på jorden.  

Den internationale efterspørgsel efter Scandinavian Medical Solutions’ løsning stiger, og det både nødvendiggør og muliggør nu en opskalering. Den nordjyske handelsvirksomhed består i øjeblikket af seks ansatte og forventer at omsætte for DKK 65-70 millioner i regnskabsåret 2020/2021. 

Derfor planlægger Scandinavian Medical Solutions optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark for at rejse DKK 27-30 millioner til at understøtte missionen om at skabe bredere adgang til billeddiagnostisk udstyr globalt.  

Kapitalen skal fastnagle Aalborg-virksomheden som en afgørende spiller på verdensmarkedet for indkøb og videresalg af brugt billeddiagnostisk udstyr. Selskabet vil forstærke salgsteamet samt øge lagerbeholdningen af brugte scannere for hurtigere at kunne levere på de mange akutte kundebehov. 

Derudover vil Scandinavian Medical Solutions bruge de rejste midler til at udvikle fremtidige lejebaserede løsninger, som yderligere kan reducere udgifter på afgørende medicinsk kvalitetsudstyr og sikre en endnu mere stabil indkomstkilde for Scandinavian Medical Solutions.  

Scannings-kapacitet er afgørende for at redde flere menneskeliv 

I takt med at den globale befolkning bliver gennemsnitligt ældre og ældre, gødes den globalt stigende efterspørgsel efter specialiserede scanningssystemer. På trods af at der hvert år bliver gennemført 3,6 milliarder diagnostiske test, er der mange steder i verden stadig en ringe scanningskapacitet – scanninger, som er afgørende for at kunne redde menneskeliv. 

“Alle folkeslag og nationer bør have let adgang til pålideligt medicinsk udstyr, som kan udrede kritiske sygdomme og redde liv. Det et ufravigeligt faktum, at læger og sundhedspersonale arbejder i blinde, hvis ikke de kan diagnosticere hvilken sygdom, der er tale om. Derfor er vores mål at øge scanningskapaciteten overalt i verden,“ fortæller CEO og grundlægger af Scandinavian Medical Solutions, Jens Krohn, der med optagelsen til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark går forrest med en mission om at udbrede kvalitetsløsninger til healthcare-sektoren og understøtte en bedre folkesundhed overalt i verden. 

På verdensmarkedet er der rigeligt med brugt scanningsudstyr, men i årtier har der manglet en pålidelig brobygger mellem velfinansierede, oftest vestlige hospitaler, der regelmæssigt udskifter ellers velfungerende scannere, og hospitaler ude i den store verden, der ville have stor gavn af brugt og billigere, men funktionelt udstyr. 

“Vi ved, at mange hospitaler verden over med stor glæde vil tage imod det meste af det udstyr, som vi i den nordlige del af Europa anser som forældet. For øjeblikket spilder vi enorme mængder ressourcer og penge, når vi hér i vores del af verden blot smider funktionelt kvalitetsudstyr væk. Vi skaber helt grundlæggende en nyt liv for medicinsk udstyr, der ellers ville ende på skrotpladsen og ikke komme til nogen gavn,” lyder det fra CEO Jens Krohn. 

Sundhedsaktører kan med Scandinavian Medical Solutions’ løsning udnytte de stramme hospitalsbudgetter til fulde ved at etablere økonomisk bæredygtige partnerskaber mellem offentlige og private sundhedsaktører, hvor medicinsk kvalitetsudstyr bliver reelt tilgængeligt til en overkommelig pris.  

På den måde tager Scandinavian Medical Solutions ansvar for de første spæde skridt i en bæredygtig og cirkulær økonomi inden for sundhedssektoren, hvor man udnytter allerede eksisterende ressourcer og gør livsvigtige scanningsfaciliteter overkommelige at betale for mange flere sundhedssystemer i verden. 

Allerede to år efter Selskabets fødsel i 2018 modtog Scandinavian Medical Solutions den afgørende FDA-godkendelse som en blåstempling til at kunne handle direkte med USA. Det er nu Scandinavian Medical Solutions’ mål at blive den ledende forhandler af højkvalitets brugt medicinsk udstyr på det europæiske kontinent med en ambition om at opskalere organisk på globalt plan. 

 “Havde vi haft tre gange så mange timer i døgnet, ville vi være tre gange så store” 

I en branche, der leverer kritisk sundhedsteknologi, bliver tillid, ordentlighed og høj kvalitet belønnet. Ved altid at fokusere på disse grundlæggende værdier har Scandinavian Medical Solutions skabt sig et upåklageligt positivt omdømme på den store internationale scene. 

Den globale efterspørgsel efter kvalitetsudstyr er stabilt stigende, og Selskabets omsætningspotentiale bliver kun i ringe grad påvirket af konjunkturudsving. Økonomisk nedgang vil endda give anledning til større efterspørgsel på visse markeder, og da kundesegmentet er fordelt geografisk over hele verden, formindskes Selskabets samlede risikoprofil på markedsniveau markant. 

Derudover har mange offentlige sundhedssystemer svært med at følge med behovet for scanning. De lange offentlige ventelister på scanning i kølvandet på Covid-19 og en global tendens til at i højere grad tage ansvar for sit eget helbred eksempelvis gennem private sundhedsforsikringer understøtter den stigende internationale efterspørgsel. 

Siden Selskabets stiftelse har Jens Krohn groet organisationen organisk og forøget omsætningen markant fra DKK 31,2 millioner i første fulde regnskabsår i 2018/2019 til DKK 41,9 millioner i 2019/2020 og venter at realisere en omsætning i indeværende år 2020/2021 på DKK 65-70 millioner. 

Scandinavian Medical Solutions har således over de sidste tre år påvist både rentabilitet og vækst og sikret, at Selskabets løsning sparer ressourcer og effektivt øger den globale kapacitet for billeddiagnosticering. Nu skal organisationen med base i Aalborg bruge kapital til at forløse den stadigt stigende internationale efterspørgsel efter kvalitetsudstyr. 

“Vi inviterer nu både små og store investorer med på en mission om at øge scanningskapaciteten omkostningseffektivt og bæredygtigt og udbrede en kvalitetsløsning som vil understøtte en bedre folkesundhed overalt i verden,” siger CEO Jens Krohn. 

Optagelse af Selskabet til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark bliver således en åben invitation til danske investorer, der ønsker at blive en del af en afgørende mission for at øge scanningskapaciteten globalt, så hospitalsledelser, læger, patienter og pårørende opnår vished og bedre håb for fremtiden. 

Nyt liv til brugte scannere understøtter globale mål om bæredygtighed 

I takt med at FN’s verdensmål vinder indpas flere og flere steder, bliver bæredygtighed efterhånden et særskilt konkurrenceparameter for virksomheder over hele verden. 

Scandinavian Medical Solutions vil i de kommende år arbejde målrettet på, at bæredygtighed og samfundsansvar går hånd i hånd med en ambitiøs vækststrategi og etablering af unikke healthcare-services. Bestyrelsen har forpligtet sig til at vejlede Selskabet til, at ESG-strategien aktivt bliver brugt i Selskabets organisation, og på sigt er det hensigten, at Selskabet tiltræder Nasdaqs ESG-program. 

Scandinavian Medical Solutions bidrager til at skabe lettere adgang til billeddiagnostisk udstyr af høj kvalitet til lavere priser for at forøge scanningskapaciteten overalt i verden. Målet er, at sundhedsorganisationer fra alle lande skal kunne tilbyde flere patienter adgang til diagnosticering og behandling. Scandinavian Medical Solutions bidrager dermed aktivt til følgende tre af FN’s 17 Verdensmål:  

  • 3. Sundhed og trivsel 

Scandinavian Medical Solutions letter adgangen til billigt, brugt udstyr af høj kvalitet for hospitaler, hvis budgetter og evne til at anskaffe og/eller udskifte eksisterende udstyr ikke muliggør investeringer i nyt udstyr.  På den måde bidrager Scandinavian Medical Solutions til, at billeddiagnostisk udstyr vil komme flere patienter til gavn i form af hurtigere diagnosticering og dermed mere effektiv behandling, der vil øge sundhedsniveauet i navnlig udviklingslande.  

  • 10. Mindre ulighed 

Scandinavian Medical Solutions faciliterer bedre adgang til billeddiagnostisk udstyr af høj kvalitet og forbedrer derfor mulighederne for adgang til diagnosticering og behandling i udviklingslande, hvilket vil hjælpe til at udligne den sundhedsmæssige globale ulighed. 

  • 12. Ansvarligt forbrug og produktion 

Scandinavian Medical Solutions’ forretningsmodel medvirker til, at brugs- og levetiden for udstyr forlænges, hvor det i visse tilfælde blot bliver smidt ud. Genbrug af udstyr bidrager til at reducere forbruget og produktionen af nye materialer og i sidste ende mindsker indvirkningen på miljø og forbrug af naturressourcer.  

Selskabets bestyrelse 

Mille Tram Lux (formand) 

Mille Tram Lux er uddannet økonom og har siden 2018 arbejdet hos Seluxit A/S som CFO. Mille var med til at bringe Seluxit A/S på Nasdaq First North Growth Market Denmark i november 2018. I efteråret 2020 indtrådte Mille som næstformand i bestyrelsen for Dataproces Group A/S, som blev optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark i november 2020.  

Før det har Mille arbejdet en årrække hos Aalborg Portland i forskellige stillinger omfattende økonomistyring, governance og forretningsudvikling, senest som Finance Director med ansvar for den nordiske region.  

Mille er uddannet Honours Bachelor i Finance & Accounting (IBS Holland), HD(R) fra Århus Handelshøjskole og har gennemgået bestyrelsesuddannelser fra INSEAD og Scandinavian Institute 

Anne Kaptain (næstformand) 

Anne Kaptain er uddannet jurist og har siden 2014 arbejdet hos Bladt Industries A/S som CCO og været en del af direktionen. Anne havde ansvaret for opbygning, vedligeholdelse og udvikling af den juridiske afdeling (kontraktindgåelse og compliance), HR-afdeling, administration og kommunikation samt udvikling af internationale markeder. Anne fratrådte sin stilling hos Bladt Industries 1. maj 2021 og startede den 16. august 2021 som Chief Legal and HR Officer i BMS Heavy Cranes A/S. Tidligere har Anne arbejdet en årrække som advokat hos BDO ScanRevision i deres skatteafdeling og som advokat med møderet for Landsret hos HjulmandKaptain advokatfirma.   

Anne er cand.jur. fra Aarhus Universitet i 2007, blev advokat i 2012 og har bestyrelsesuddannelse fra Finanssektoren.  

Morten Rasmussen 

Morten Rasmussen er direktør og medejer af Ping IT A/S, som han med en partner stiftede i 2012. Ping IT A/S er en uafhængig handels- og servicevirksomhed, som beskæftiger sig med køb og salg af primært brugt IT-udstyr samt sletning af datamedier og håndtering af udfaset IT-udstyr. Inden da arbejdede han otte år som produktchef i samme branche. Morten har bl.a. en uddannelse som Master of Business Administration (MBA), General Management (Harrison College of Business, Southeast Missouri State University, USA.   

Mortens erfaring som entreprenør og virksomhedsleder samt hans indgående kendskab til handelsplatforme og markedsdynamikker forventes at give et meget værdifuldt bidrag til organisations- og forretningsudviklingen i Scandinavian Medical Solutions. 

Selskabets ledelse  

Jens Krohn, grundlægger & CEO 

Jens Krohn har 13 års erfaring med salg og international handel med brugt billeddiagnostisk udstyr. Jens var 100 pct. ejer (indirekte) af Scandinavian Medical Solutions frem til 2021, hvor han tog Selskabets nuværende CPO, Jens Hvid Paulsen, med ind i ejerkredsen. De to gange Jens fra Aalborg har igennem årevis udviklet et makkerskab, som på komplementerende vis samlet set har præsteret en solid track record indenfor både salg, drift, strategi og forretningsudvikling. 

Jens har været en drivende kraft bag Selskabets udvikling fra den spæde start, og han har sat sit strategiske fingeraftryk på Scandinavian Medical Solutions’ udvikling. Jens er en visionær leder med et stærkt menneskekendskab og en passioneret forståelse for udviklingen af virksomheder. Jens har det overordnede ansvar for salg og markedsføring samt forretningsudvikling. 

Jens er tidligere CEO og partner ved Elite Medical Europe ApS samt Global Manager for indkøb og salg ved Agito Medical fra 2008-2019 og har beklædt flere ledende stillinger i Agito Medical, herunder som chef for internationalt salg.   

Jens Hvid Paulsen, partner & CPO 

Jens Hvid Paulsen er CPO i og medejer af Scandinavian Medical Solutions. Jens har mere end 12 års erfaring i branchen for brugt billeddiagnostisk udstyr og har siden sit første job i branchen udviklet sine kompetencer inden for indkøb af brugt billeddiagnostisk udstyr. Jens har stor strategisk indsigt og mestrer at sikre et real-time markedsoverblik, der sætter Scandinavian Medical Solutions på forkant med tendenser og prisudvikling. Jens er ansvarlig for indkøb samt en række administrative opgaver og økonomiske processer i Scandinavian Medical Solutions. Jens er pragmatisk og fokuseret i sin tilgang til forretningen og har en meget struktureret tilgang til forretningsgange, risikostyring og optimering af processer.  

Jens har været indkøbsansvarlig for Agito Medical fra 2009 til 2019 og har i perioden været ansvarlig for en række forskellige markeder for indkøb, heriblandt de nordiske lande samt Tyskland, Østrig og Schweiz.  

Baggrund for optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark 

For at kunne eksekvere på vækststrategien planlægger Scandinavian Medical Solutions optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark med samtidig udstedelse af nye aktier for DKK 27-30 millioner. 

Scandinavian Medical Solutions vil senere udsende en selskabsmeddelelse og offentliggøre fuld virksomhedsbeskrivelse, jf. reglerne for Nasdaq First North Growth Market. 

Selskabet rådgives i processen frem mod optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark af: 

  • Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab 
  • Certified Adviser, Norden CEF A/S  

Information om udbuddet og optagelsen til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark er planlagt til at blive offentliggjort i oktober 2021. 

Vigtig information 

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer omfattet af kravet om udarbejdelse af et prospekt efter Prospektforordningen ((EU) 2017/1129 af 14. juni 2017, med senere ændringer). Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i Scandinavian Medical Solutions A/S, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i den virksomhedsbeskrivelse, der vil blive offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet af aktier og optagelse af sådanne aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark i København. Virksomhedsbeskrivelsen vil efter offentliggørelsen blive gjort tilgængelig på Selskabets hjemmeside med visse begrænsninger. 

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer udstedt af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner. De værdipapirer, hvortil der henvises heri, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering i henhold til eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. 

Fremadrettede udsagn 

Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger, og som er kendetegnet ved ord som “vurderer”, “forventer”, “forudser”, “agter”, “anslår”, “vil”, “vil måske”, “fortsætter med”, “bør” og lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel. 

Kontakter 

Jens Krohn, stifter & CEO, (+45) 60 55 60 90, jens.krohn@scandinavian-medical.com 

Mille Tram Lux, bestyrelsesformand, (+45) 93 91 20 80  

John Norden, Certified Adviser, Norden CEF A/S, (+45) 20 72 02 00, jn@nordencef.dk